Protocollen

Protocol aanvraag nieuw evenement

1. Het evenement dient gedragen te worden door een aantal leden van B&OZ.

2. Het evenement moet worden gedragen door de leden, daarom moet het evenement vóór een ledenvergadering of ledenbijeenkomst aangemeld worden, zodat de leden over de aanvraag kunnen stemmen.

3. Een evenement moet in het belang zijn voor de inwoners van Zelhem en omgeving en draagt mede bij aan het aantrekken van mensen van buiten Zelhem.

4. Het bestuur van B&OZ draagt, na goedkeuring van de leden, maximaal € 3.000,– bij aan de kosten van het evenement. Het staat de aanvrager vrij om ook bij SOF een aanvraag in te dienen

Protocol annuleren evenement
1. Minimaal 4 werkdagen voor een evenement geeft de organisatie het betreffende evenement door aan het secretariaat.

2. Het secretariaat zoekt een (of meerdere ) beschikba(a)r(e) bestuurslid/-leden die ten tijde van het evenement in Zelhem is/zijn en geeft dit door aan de organisatie.

3. Mocht het evenement geannuleerd worden dan neemt de organisatie contact op met het betreffende bestuurslid.