AVG wetgeving

Dossier AVG wet

 

  1. Het bestuur van B&OZ heeft de leden op de hoogte gebracht van de komst van de nieuwe wet AVG. Door middel van een kennissessie op 18 april 2018 over de AVG wet is ieder lid in staat gesteld zich op de hoogte te stellen van de gevolgen van deze nieuwe wet.
    Door middel van een nieuwsbrief die op 15 mei 2018 per mail aan de leden is verzonden zijn de leden op de hoogte gebracht over de gevolgen van deze wet.
    Het bestuur van B&OZ heeft op de ledenvergadering van 17 mei 2018 de leden op de hoogte gebracht van het AVG dossier en wat B&OZ doet ter bescherming van de gegevens van de leden.
  1. Het secretariaat van B&OZ houdt een ledenadministratie bij. De leden hebben een aanmeldingsformulier ingevuld en zijn op de hoogte dat hun bedrijf met naam, adres en internet adres vermeld staat op de website van B&OZ. Deze website wordt door het secretariaat van B&OZ beheerd.
  1. De financiële administratie is in handen van de penningmeester van B&OZ. In deze administratie zijn de bankrekeningnummers vermeld van de leden. Deze nummers worden gebruikt voor het innen van de lidmaatschapsgelden en ter verrekening van kosten gemaakt door leden.
  1. Door middel van het toevoegen van een “slotje” is de website van B&OZ beter beveiligd.